322 Lankofuge Masse (Massadichtingsmiddel)

Lankofuge Masse vermindert aanzienlijk de capillariteit van mortels en beton en verbetert de waterdichting. Lankofuge Masse is een niet-gechloreerde vloeibare hulpstof en is geschikt voor alle soorten cement (behalve aluminiumcement) en beperkt de vorming van uitbloeiingen en salpeter.
 
 Foto Lankofuge aangepast
 
 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Lankofuge Masse kan als waterdichting gebruikt worden bij mortels op gevels die zijn blootgesteld aan stromende regen, bij het plaatsen en voegen van metselwerk en in een aanvlakkende basislaag.
Lankofuge Masse verhoogt de waterwerendheid van de fijne kalei en structuurkalei waardoor de gevel langer proper blijft.
Lankofuge Masse kan ook als dichting van werken gebruikt worden bij funderingsbeton (onder de waterhoudende laag), bij ingegegraven beton, bij beton voor reservoirs, bassins, kanalen, tunnels, dammen, sluizen, bruggen en wasplekken, alsook bij bekuiping.
 
VERWERKING EN GEBRUIK
Lankofuge Masse is volledig vermengbaar met water. Voor een goede verspreiding geniet het de voorkeur het product met het aanmaakwater te vermengen.
De dosering wordt bepaald aan de hand van het gewicht van de cement. Doseringsbereik: 1 à 2 liter voor 100 kg cement. De precieze dosering moet worden bepaald opo basis van geschiktheidstest.
Bij kalei is de verhouding 350 ml. per zak van 25 kg Fijne Kalei of Structuurkalei.
 
VERPAKKING
Dosis van 350 ml, bus van 5 liter of 20 liter.
 
 
BEWARING
18 maanden na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIP
- Het product goed schudden voor gebruik.
- Bij contact met de ogen of huid, overvloedig wassen en spoelen met zuiver water.
- Meest recente en volledige Technische Fiche beschikbaar op www.parexlanko.com en www.seifert.be.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be.
- Vragen? Contacteer ons vrijblijvend via telefoon (09/281.07.77 of e-mail )