715 LANKOSTONE JOINT (kasseivoegsel)

Gebruiksklare, gekleurde en krimpgecompeseerde gietmortel (voegmortel) voor het voegen van intensief gebruikte kasseien en bestratingen. Deze gietmortel is verkrijgbaar in 8 kleuren. De gebruiksklare 715 Lankostone Joint is samengesteld uit uitgelezen grondstoffen: zand, speciale cement en hulpstoffen.
 
 Foto 715 Lankostone
 
 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN
715 Lankostone Joint is een thixotrope mortel en uitermate geschikt voor het voegen van intensief gebruikte kasseien en bestratingen op een harde ondergrond (Legbet 711 Lankostone Pose) en hecht goed op hellende straten.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- De stabiele ondergrond moet gezond, schoon en cohesief zijn met voldoende weerstand. Verwijder alle niet-hechtende delen.
- Verzadig de ondergrond voor het aanbrengen van de Lankostone Joint met water.
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 30°C.
- Levensduur bij + 20°C: 1 uur na het aanmaken.
- Giet de voegen ten vroegeste na 12 uren bij + 20°C of na 25 uren bij + 5°C toe met de krimpgecompenseerde gietmortel
  Lankostone Joint (verkrijgbaar in 8 kleuren).
- Meng 1 zak van 25 kg Lankostone Joint GRIJS mechanisch met 3,3 à 4 liter zuiver water gedureden ± 3 minuten tot er een
  homogene gietmortel ontstaat.
  Alle ANDERE KLEUREN moeten op dezelfde manier gemengd worden maar met 3,6 à 3,9 liter zuiver water. Laat het
  mengsel daarna 2 à 3 minuten rusten voor gebruik.
- GEEN zand, hydraulische bindmiddelen of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren.
- Meng geen oude mortel met verse mortelspecie.
- Zodra de binding van de gietmortel is ingetreden, mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
- De ondergrond goed bevochtigen.
- Giet de mortel op de vooraf bevochtigde kasseien en spreid uit met behulp van een rubberen trekker.
- Verwijder de overtollige gietmortel op de kasseien door het in diagonale richting ten opzichte van de kasseien weg te
  schrapen.
- Om de werkplek af te bakenen of te voorkomen dat de gietmortel wegvloeit, is het aanbevolen om de voegen langs de zijkant
  te stoppen met een bekisting of met stukken elastisch materiaal dat tussen de kasseien wordt vastgezet.
- Spuit de kasseien af met water onder lage druk. Zorg ervoor dat de waterslang is uitgerust met een straalbreker zodat de
  voegen niet worden uitgespoten (borstel overtollig zand + bindmiddel telkens weg tijdens de werkzaamheden om ervoor te
  zorgen dat het water gemakkelijker kan wegvloeien).
- Vermijd dat de afgespoten gietmortel in de riolering terechtkomt.
- Houd u aan de voorschriften voor de krimp- en uitzettingsvoegen.
 
NABEHANDELING
- Bescherm de oppervlakten in open lucht vanaf het begin van de binding.
- Ingebruikname: voetverkeer: 24 uur - licht verkeer: 48 uur - zwaar verkeer: 96 uur.
 
KENMERKEN 
 - Granulometrie: 0 - 2 mm
- Volumiek massa: 2,2
- Mechanische weerstand: 25 MPa na 1 dag - 60 MPa na 7 dagen - 75 MPa na 28 dagen.
(Laboratoriumwaarden zijn louter indicatief, gemeten op proefstukken 10x10, bewaard bij + 20°C en 90 % luchtvochtigheid)
 
KLEUREN
 
Gris                  715 gris
 
Pierre               715 pierre
 
Blanc                715 blanc
 
Grege                715 grege
 
Terre                 715 terre
 
Brique                715 brique
 
Noir                    715 noir
 
Gris Anthracite     715 gris anthracite
 
 
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zakgoed van 25 kg, bigbag van 1,2 ton of op verzoek silo's van 1,2 m3 of 3 m3
 
Afhankelijk van het formaat van de kasseien/bestrating: ± 2 kg/m²/mm.
 
BEWARING
1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIP
- Hou er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten op deze Technische Fiche om druktechnische redenen louter indicatief zijn
  en onze firma geenszins verbinden.
- Het is van cruciaal belang dat het product zijn vloei krijgt door zijn mengtijd te respecteren en niet door de hoeveelheid water
  te verhogen. Dit vergemakkelijkt de kuisprocedure.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Meest recente en volledige Technische Fiche beschikbaar op www.parexlanko.com  en deze website.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op deze website.
- Vragen? Contacteer uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche ( - 0471/78.75.98).