Gekleurde lijmmortel voor steenstrips

Vezelversterkte, gekleurde en hoogwaardige ééncomponentkleefmortel (C2TE S1) voor het plaatsen van steenstrips op gevels, om een strak, modern en voegloos uitzicht te bekomen.
Dankzij zijn uitstekende hechting en vervormbaarheid is dit product enorm veelzijdig. Het is geschikt voor het verlijmen van steenstrips van elke porositeit, op nieuwe en bestaande ondergronden.
 
Foto gekleurde lijmmortel steenstrips
 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Seifert gekleurde lijmmortel voor steenstrips is uitermate geschikt voor het verlijmen van zowel absorberende als weinig absorberende steenstrips.
Deze gekleurde lijmmortel kan ook gebruikt worden voor buitengevelisolatiesystemen (BGI). Raadpleeg voor de opstart van de werf vrijblijvend onze technische dienst (09/281.07.77) voor meer gedetailleerde info.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- De ondergrond moet ruw, schoon, ongeschonden en stofvrij zijn zonder olieresten, pleisterresten en cementslib.
- De muur mag geen vocht afscheiden of bevroren zijn.
- Bij droog beton of bepleistering de ondergrond bevochtigen enkele uren voordat de steenstrips worden geplaatst.
- Controleer de goede hechting van de bestaande ondergrond.
- Verwijder alle loszittende delen en herstel indien nodig.
- Krab of schuur eventuele resten van lak, afgebladderde verf of lijm weg.
- Reinig indien nodig zorgvuldig de gevel met een hogedrukreiniger en laat volledig drogen.
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 27°C.
- Open tijd: ± 30 minuten.
- Correctietijd: ± 20 minuten
- Verwerkbaarheid:l ± 3 uur
  Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer; bij hogere temperaturen en / of wind verkorten de bindings-
  en verhardingsduur.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen 48 uur; dit om de
  kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Meng 1 zakl gekleurde lijmmortel van 25 kg met 6 à 6,5 liter zuiver water, oftewel ± 24 à 26 % water, tot er een
  homogene, klontervrije massa ontstaat. Gebruik een elektrische mengmachine op lage snelheid om het product te mengen. De
  aangemaakte lijmmortel na enkele minuten nogmaals goed mengen.
- Meng geen oude lijmmortel met verse lijmmortelspecie en deze lijmmortel mag ook niet met andere producten gemengd
  worden.
- Indien de binding van de mortel is ingetreden mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
- Breng de gekleurde lijmmortel aan met behulp van een lijmkam onder een hoek van 60°. Breng op de achterzijde van de
  steenstrips een fijn laagje lijmmortel aan van ± 1mm en plaats de steenstrips zodanig dat er een volledig contact ontstaat
  tussen de ondergrond en de steenstrips.
 
NABEHANDELING
- Bij warm weer en / of droge windhet oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en de kwaliteit te garanderen.
- Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en
  bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden wel voorkomen. Wij
  kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het
  eindresultaat.
 
KENMERKEN
- Initiële hechting na 28 dagen (MPa): ≥ 1
- Vervormbaarheid (mm):  ≥ 3
- Temperatuurbestendigheid: - 20°C tot + 80°C
(waarden bepaald in het laboratorium bij + 23°C en 50 % relatieve vochtigheid, volgens de geldende norm)
 
KLEUREN
Gekleurde lijmmortel is verkrijgbaar in 5 standaardkleuren, andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag. We hebben meer dan 200 kleuren in ons gamma.
 
Wit         Foto lijm steen wit
            
Grijs        Foto lijm steen grijs
 
Zwart      Foto lijm steen zwart
  
Rood       Foto lijm steen rood
 
Paars      Foto lijm steen paars
 
De kleuren kunnen vanwege de drukprocédés niet kleurgetrouw worden weergegeven.
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zak van 25 kg.
 
5 à 6 m²/zak 25 kg.
 
BEWARING
1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIP
- De sterkte en de zuiging van de stenen bepalen grotendeels de hechtsterkte van de geplaatste mortel. Het gebruik van te
  natte of te droge steenstrips kan tot een slechte hechting leiden.
- Houd er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten op onze Technische Fiche om druktechnische redenen louter indicatief zijn
  en onze firma geenszins verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectief uit te voeren werk).
- Controleer het nummer van de gekleurde lijmmortel en beoordeel de bestelde gekleurde lijmmortel voor verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Het reinigen van de afgewerkte gevel met een hogedrukreiniger is NIET  aanbevolen.
- Meest recente Technische Fiche beschikbaar op deze website.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op deze website.
- Vragen? Contacteer uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (0471/78.75.98 -  - )!