Rijke kalkvoegmortel

De gebruiksklare SEIFERT rijke kalkvoegmortel is van Belgisch fabricaat en samengesteld uit uitgelezen grondstoffen, gedroogd en voorbereid in speciale ovens, volgens de volgende formule:
- witte gewassen, gerolde kwartskorrels met korrelopbouw van 0,1 tot 0,6 mm
- natuurlijke hydraulische kalk
- witte cement (beperkt %)
- minerale kleurstoffen
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Seifert rijke kalkvoegmortel is uitermate geschikt voor het voegen van oude gebouwen, voor zowel binnen- als buitenmuren in bak- of gevelstenen.
Rijke kalkvoegmortel is NIET geschikt als bepleistering, noch voor het voegen van vloeren en muren uit andere dan vermelde materialen (vb. grasdallen, synthetische harsen, ...)
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- Het metselwerk dienst stabiel, cohesief en stevig te zijn.
- Alle stof- en mortelresten uit de voegen verwijderen om een gezonde en zuivere ondergrond te verkrijgen.
- Voegdiepte min. 10 mm, voeghoote tussen 8 en 12 mm.
- Na het optrekken van de nieuwe muur, min. 1 maand wachten om te voegen.
- Bij poreuze ondergronden en/ of warme omstandigheden (o.a. droge wind, ...) is het aanbevolen om de stenen vooraf te
  bevochtigen (om verbranding te vermijden).
- Bescherm vlekgevoelige materialen (vb. glas, ramen, terras, dorpels,...).
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Verwerkingstemperatuur: + 3°C tot + 27°C
- Max. gebruiksduur bij + 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en
  werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en / of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en
  werken de pigmenten minder in de mortel.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren, ontdooiende ondergronden of bij vorst- of regenrisico binnen de 48 uur, dit om de
  kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Niet voegen in volle zon en / of bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.
- Meng ± 75 % van uw zak rijke kalkvoegmortel met 3 à 3,75 l. zuiver water (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen
  per zak om kleurverschillen te vermijden.
  Voeg tijdens het mengen, bij voorkeur mechanisch gedurende min. 3 minuten, het restant van de rijke kalkvoegmortel toe
  tot de gewenste homogene consistentie bekomen wordt. Bij handmatig mengen dient minstens 5 min. intensief gemengd te
  worden.
- De aardvochtige mortel goed en vol aanbrengen, stevig aandrukken met een voegijzer zodat een compacte voeg ontstaat.
- GEEN zand of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren.
- Meng geen oude rijke kalkvoegmortel met verse mortelspecie.
- Zodra de binding van de rijke kalkvoegmortel is ingetreden, mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
- Steeds vlak per vlak afwerken om kleurverschillen (door een andere droogtijd van de mortel) te vermijden. De kleur van de
  rijke kalkvoegmortel wordt medebepaald door de droogtijd van de mortel.
 
NABEHANDELING
- Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de voegspecie wordt onttrokken, is waterbevochtiging nodig.
- Bij warm weer en / of droge wind het gevoegde oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en de kwaliteit te
  garanderen (de kleur wordt immers medebepaald door de droogtijd).
- Bescherm het voegwerk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Bescherm het voegwerk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de kwaliteit en
  de kleur te garanderen.
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en
  bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden echter wel voorkomen.
  Wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden aanvaarden op het
  eindresultaat.
 
 KLEUREN
Een zeer uitgebreid kleurengamma: 60 standaardkleuren.
Alle kleuren verkrijgbaar vanaf 1.250 kg (= 1 palet).
  
VERPAKKING EN VERBRUIK
 Zakgoed van 25 kg
 
MOD 50: ± 7,5 kg/m²
MOD 65: ± 7 kg/m²
MOD 90: ± 6 kg/m²
(OPGELET: deze gegevens zijn louter informatief aangezien dit afhankelijk is van hoe diep de metselmortel uitgekrabd is en het gewenste resultaat).
 
BEWARING
1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIP
- Houd er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins
  verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve voegwerk) en verwijder dit staal voor de aanvang van het
  definitieve voegwerk.
- Controleer het nummer van de rijke kalkvoegmortel en beoordeel de bestelde kalkvoegmortel voor verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Hou er rekening mee dat het vochtgehalte van de ondergrond (gevelsteen) erg bepalend is voor het uitdrogen van de mortel
  en het kleurproces. Hierdoor kunnen er dus kleurverschillen optreden binnen éénzelfde vlak (vb. een gevel die gedeeltelijk nat
  staat door regen of een ontbrekende afvoerpijp).
- Een rijke kalkvoegmortel is stugger en taaier om te verwerken dan een traditionele kant-en-klare bastaardmortel. Door het 
  hoge percentage aan kalk is dit normaal en onvermijdelijk.
- Het reinigen van de gevoegde gevel met een hogedrukreiniger is NIET aanbevolen.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be
- Vragen? Contacteer ons vrijblijvend via telefoon (09/281.07.77) of e-mail ()