Chippermortel

Chipperen is een decoratieve gevelafwerking genoemd naar de architect David Chipperfield, die deze techniek bedacht in 2008 om de ruw gemetselde gevels van twee gebouwen in Berlijn een authentieke uitstraling en duurzaam karakter te verlenen. Vandaag lijkt het chipperen een trend te worden bij renovatieprojecten, landelijke nieuwbouwvilla’s en prestigieuze publieke gebouwen.

Door toevoeging van het product Fixopierre aan onze voegmortel bekomt u een chippermortel.

Door de exclusieve “STOFARME” technologie (uniek in België) van de waterwerende chippermortel geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.

 

Chippertechniek 1

 

De “stofarme” SEIFERT chippermortel is van Belgisch fabricaat en samengesteld uit uitgelezen grondstoffen, gedroogd en voorbereid in speciale ovens volgens de volgende formule:

            - witte gewassen, gerolde kwartskorrels met korrelopbouw van 0,1 tot 0,6 mm
            - fijngemalen kalksteen
            - uitgezochte verpulverde kalk van min. 95 % calciumhydraat
            - witte cement
            - vochtwerende producten op basis van stearaten
            - minerale kleurstoffen
            - hulpstof tot het stofarm maken van de voegmortel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SEIFERT chippermortel is uitermate geschikt voor het chipperen (“cementeren”, “inpappen” of “vertinnen”) van de meest gangbare normaal-zuigende handvormstenen. Niet-zuigende of weinig zuigende, vooraf gehydrofobeerde of gladde stenen zijn heel delicaat om te chipperen, contacteer steeds vooraf onze technische dienst. Na het aanbrengen van de chippermortel blijven bepaalde delen van de gevelstenen nog zichtbaar. Deze techniek zorgt voor een nieuw en levendig karakter van de gevel en kan zowel binnen als buiten toegepast worden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het metselwerk dient stabiel, cohesief en stevig te zijn.
- Alle stof- en mortelresten uit de voegen verwijderen om een gezonde en zuivere ondergrond te verkrijgen.
- De muren zijn bij voorkeur ruw gemetseld en de voegen licht uitgekrabd.
- Eventueel bezande stenen dienen vooraf geborsteld en ontkorreld te worden.
- Indien de ondergrond uit verschillende gevelsteensoorten bestaat, is het sterk aanbevolen om de zuigkracht van de
  ondergrond zoveel mogelijk uniform te reguleren, door het aanbrengen van de ademende primer FIXOPIERRE (1 op 1 verdund
  met zuiver water) om de kans op mogelijke kleurverschillend te verminderen door een verschil in droogtijd. Het op voorhand
  plaatsen van een primer (FIXOPIERRE) is niet altijd noodzakelijk, maar wel ten sterkste aan te raden. Droogtijd primer (in
  normale omstandigheden): 12 uur.
- Na het optrekken van de nieuwe muur, min. 1 maand wachten om te chipperen.
- Bij poreuze ondergronden en / of warme omstandigheden (o.a. droge wind, ...) is het aanbevolen om de stenen vooraf te
  bevochtigen (om verbranding te vermijden).
- Bescherm vlekgevoelige materialen (vb. glas, ramen, terras, dorpels,...).

VERWERKING EN GEBRUIK

- Verwerkingstemperatuur: + 3°C tot + 27°C.
- Max. gebruiksduur bij + 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en
  werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en / of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en
  werken de pigmenten minder in de mortel.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren, ontdooiende ondergronden of bij vorst- of regenrisico binnen de 48 uur, dit om de
  kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Niet chipperer in volle zon, bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.
- Meng ± 75 % van uw zak voegmortel met ± 3,6 l. zuiver water en 1 l. FIXOPIERRE (steeds dezelfde hoeveelheid toevoegen
  per zak om kleurverschillen te vermijden), dus 4,6 l. vloeistof in totaal.
  Voeg tijdens het mengen, bij voorkeur mechanisch gedurende min. 3 minuten, het restant van de voegmortel toe tot de
  gewenste consistentie bekomen wordt. Bij handmatig mengen dient minstens 5 minuten intensief gemengd te worden. Door
  toevoeging van FIXOPIERRE wordt de voegmortel uitermate geschikt om te chipperen.
- Geen zand of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren.
- Meng geen oude mortel met verse mortelspecie.
- De chippermortel wordt - afhankelijk van het reliëf van de ondergrond en de voegdiepte - in de gewenste consistentie vrij
  onregelmatig aangebracht met een blok- of kaleiborstel, in dikte variërend van 1 tot 3 mm en wordt na het aantrekken naar
  keuze nabewerkt met een borstel, plakspaan, sponsbord,...
- Probeer zoveel mogelijk in onregelmatige werkvlakken te chipperen (niet in strak afgebakende vlakken) en werk nat-in-nat
  per werkvlak om aanzetten en kleurverschillen te vermijden.
- Specie regelmatig omroeren tegen het uitzakken van het zand (onze roterende kuipmenger is hiervoor ideaal).
- Zodra de binding van de mortel is ingetreden, mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
 
NABEHANDELING
 
- Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de chippermortel wordt onttrokken (verbranding), is het nadien nodig om
  de gevel te benevelen (ev. meerdere keren).
- Bij warm weer en / of droge wind het oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en kwaliteit te garanderen (de kleur
  wordt immers medebepaald door de droogtijd).
- Bescherm het chipperwerk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Bescherm het chipperwerk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de kwaliteit
  en de kleur te garanderen.
- Voor een duurzaam resultaat van uw gechipperde gevel adviseren wij om steeds een ademende hydrofuge
  (ParexLanko 238 Hydroresist of Sikagard Hydrofuge Façade) aan te brengen na een volledige uitharding van de chippermortel (na 28 dagen). 
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en
  bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden echter wel voorkomen.
  Wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het
  eindresultaat.
 
KENMERKEN
- Droge volumieke massa: 1900 kg/m3
- Druksterkte 28 dagen: > 15 N/mm2
- Buigtreksterkte 28 dagen: > 3 N/mm²
- Krimp na 28 dagen: 0,45 mm/m
- Vorstproeven: geen beschadiging na 28 cycli
(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een mortel aangemaakt
met een hoeveelheid water zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzing hierboven).
 
KLEUREN
Een zeer uitgebreid kleurenassortiment: meer dan 100 kleuren op voorraad.
Op eenvoudige aanvraag maken wij ook andere kleuren (vanaf 100 kg.)
U vindt de meeste gebruikte kleuren terug op deze website: Klik op "Merk" en kies daarna "meest gebruikte mortelkleuren".
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zak van 25 kg (max. 50 zakken/palet -> per zak verkrijgbaar).
Afhankelijk van de ondergrond en de diepte van de voeg: 3 à 7 kg/m².
 
BEWARING
1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIP
- Hou er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins
  verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve chipperwerk) en verwijder dit staal voor aanvang van het definitieve
  chipperwerk.
- Controleer het nummer van de voegmortel en beoordeel de bestelde voegmortel voor verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Het reinigen van de afgewerkte gevel met een hogedrukreiniger is VERBODEN.
- Meest recente Technische Fiche beschikbaar op www.seifert.be.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be.
- Vragen? Contacteer vrijblijvend uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (0471/78.75.98 -  - )!