Privacybeleid voor Sika Belgium nv

 1. CONTEXT

Sika Belgium nv ziet erop toe om sterke en duurzame relaties op te bouwen met zijn partners (klanten, leveranciers, werknemers en toekomstige partners) door de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te garanderen.

Sika Belgium nv streeft ook naar een blijvende aanpak betreffende de bescherming van de gegevens van zijn partners, conform General Data Protection Regulation van 27 april 2016 ("GDPR"), in werking getreden op 25 mei 2018.

In het huidige Privacybeleid beschrijft Sika Belgium nv de reikwijdte en de omvang van haar engagement op het gebied van vertrouwelijkheid van gegevens en informeert u over de manier waarop de vertrouwelijke gegevens zullen worden gebruikt en beschermd.

 

2. HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Sika Belgium nv verzamelt persoonlijke gegevens van volgende personen:

- de gebruikers van de site www.seifert.be

- klanten, leveranciers, dienstverleners en eventuele toekomstige partners,

gezamenlijk aangeduid als "uw".

Men verstaat onder persoonlijke gegevens alle persoonlijke informatie (met inbegrip van: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail- en postadres, IP-adres, ...) die u aan Sika Belgium nv bezorgt via e-mail, via cookies of andere technologieën die het internetverkeer volgend of als gevolg van een contract met Sika Belgium nv.

 

3. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Sika Belgium nv, met maatschappelijke zetel Venecoweg 37 te 9810 Nazareth is verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van uw persoonlijke gegevens.

 

4. GEBRUIK VAN UW PERSOONLJKE GEGEVENS

De door Sika Belgium behandelde persoonlijke gegevens zijn enkel strikt nodig om te beantwoorden aan volgende doeleinden:

- om te antwoorden op de door u aangevraagde informatie of diensten (met inbegrip van aanvragen via e-mail verstuurd naar )

- om de commerciële / contractuele relaties te onderhouden.

 

5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan:

- interne personen van de marketing, commerciële dienst, klantenrelatiebeheer, administratie, logistieke dienst en informatica;

- aan derden met het oog op de goede werking van de site;

- aan partners van Sika Belgium nv om de door uw gewenste dienst te voorzien;

- aan elke administratieve of juridische dienst die een aanvraag doet.

Sika Belgium nv engageert zich om uw persoonlijke gegevens nooit te commercialiseren.

 

6. DUUR VAN BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens enkel de tijd nodig om de doeleinden na te streven en binnen de wettelijk voorziene termijn.

 

7. GEBRUIKERSRECHT

Conform de GDPR-wetgeving kan u op elk moment uw recht uitoefenen tot toegang, wijziging, meeneembaarheid, vergetelheid van uw persoonlijke gegevens, en wegens legale redenen recht van bezwaar maken tegen hun behandeling.

Om dit recht uit te oefenen, contacteert u ons via e-mail: , met een identiteitsbewijs (vb. identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) of per post: Sika Belgium nv, t.a.v. de verantwoordelijke van de Persoonlijke Gegevens, Venecoweg 37 te 9810 Nazareth.

 

8. VEILIGHEID VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van de gegevens die wij verzamelen. Wij verbinden er ons toe om veiligheids- en technische maatregelen te nemen om het risico op vernietiging, onbedoeld gegevensverlies, niet toegestane openbaarmaking van persoonlijke gegevens of niet toegestane toegang tot persoonlijke gegevens te vermijden.

Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat de werking van het internet sowieso al een risico met zich meebrengt.

 

9. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Sika Belgium nv behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacybeleid, door een nieuwe versie ter beschikking te stellen op deze site. Deze nieuwe versie is onmiddellijk en volledig van kracht. Sika Belgium nv moedigt u dus aan regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van elke wijziging.

 

Laatste update: februari 2021