Doorstrijk-/ Metselmortel

Door de exclusieve "STOFARME" technologie van de doorstrijk-/metselmortel (mortelklasse M5) geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.
 
De gebruiksklare "STOFARME" SEIFERT doorstrijk-/metselmortel bevat hydraulische bindingen en bepaalde granulaten en is bestemd voor verschillende soorten metselwerk in bakstenen en betonblokken met een voegdikte tussen 8 en 12 mm.
 
Foto doorstrijkmortel2 
 
Bij het doorstrijken wordt het bouwproces in zijn geheel korter en efficiënter, want een tweede keer een stelling plaatsen om op te voegen is niet meer vereist. Bij donkere kleuren dient men evenwel rekening te houden met de impact van wisselende weers- en drogingsomstandigheden op de kleurvorming van de mortel.
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Seifert doorstrijk-/metselmortel is uitermate geschikt voor nieuwbouw en renovatie (bakstenen, betonblokken, ...), voor zowel binnen- als buitenmuren.
Bij het doorstrijken wordt het bouwproces verkort want voegen is niet meer nodig.
Deze doorstrijk-/metselmortel is uitermate geschikt voor zowel matig zuigende, normaal zuigende als sterk zuigende stenen (minder geschikt voor stenen uit klasse IW1 in periodes met zeer lange droogtijd o.a. zeer hoge luchtvochtigheid, koudere weersomstandigheden,...) en betonelementen.
 
In principe kent Seifert doorstrijk-/metselmortel 3 toepassingsgebieden:
- als gekleurde metselmortel voor gevelstenen type Iluzo of Zero (met strak uitzicht zoals verlijming);
- als doorstrijkmortel om in één beweging te metselen en meegaand te voegen;
- als metselmortel (bastaardmortel) voor het traditioneel metselen van zachte, oude recuperatie gevelstenen.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- De ondergrond moet proper, gezond, stof- en vorstvrij zijn.
- Bezanding van de stenen kan de aanhechting van de ondergrond verminderen.
- Bij sterk zuigende en/of droge stenen en/of warme omstandigheden (o.a. droge wind, ...) is het aanbevolen om de stenen 24
  uur voor de verwerking te bevochtigen (om verbranding te vermijden).
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +27°C.
- Max. gebruiksduur bij 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en werken
  de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperature en/of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en werken de
  pigmenten minder in de mortel.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren, ontdooiende ondergronden of bij vorst- of regenrisico binnen de 48 uur.
- Niet voegen in volle zon en/of bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.
- Meng ± 75% van uw zak doorstrijk-/metselmortel met ± 3,5 l. zuiver water (steeds dezelfde hoeveelheid water
  toevoegen per zak om kleurverschillen te vermijden).
  Voeg tijdens het mengen, bij voorkeur mechanisch gedurende min. 3 minuten, het restant van de doorstrijk-/metselmortel
  toe tot de gewenste homogene consistentie bekomen wordt. Bij handmatig mengen dient minstens 5 min. intensief gemengd
  te worden.
- Het product kan aangebracht worden met behulp van een truweel. De mortel moet binnen de 2 uren na aanmaak verwerkt
  worden.
- GEEN zand of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren.
- Meng geen oude doorstrijk-/metselmortel met verse mortelspecie.
- Zodra de binding van de doorstrijk-/metselmortel is ingetreden, mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd
  worden.
- Indien mogelijk steeds vlak per vlak afwerken om kleurverschillen (door een andere droogtijd van de mortel) te vermijden. De
  kleur van de doorstrijk-/metselmortel wordt medebepaald door de droogtijd van de mortel.
 
NABEHANDELING
- Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de voegspecie wordt onttrokken, is waterbevochtiging nodig.
- Bij warm weer en/of droge wind het gevoegde oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en kwaliteit te garanderen
  (de kleur wordt immers medebepaald door de droogtijd).
- Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de
  kwaliteit en de kleur te garanderen.
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en
  bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden echter wel voorkomen.
  Wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het
  eindresultaat.
 
KENMERKEN
- Druksterkte 28 dagen: > 5N/mm²
- Buigtreksterkte 28 dagen: > 2N/mm²
- Aanvang binding in +20°C: 7 uren
- Einde binding in +20°C: 11 uren
(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een mortel aangemaakt
met een hoeveelheid water zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzing hierboven)
 
KLEUREN
Verkrijgbaar in 7 kleuren: wit, crème, grijs, zwart, rood, paars en bruin (voor grotere werven zijn andere kleuren bespreekbaar).
Klik op "Merk" en daarna op "meest gebruikte mortelkleuren" om de beschikbare kleuren te bekijken.
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zakgoed van 25 kg
 
± 45 - 50 kg/m² (bij voegdikte van 12 mm - afhankelijk van het steenformaat).
 
TIP
- De sterkte en de zuiging van de stenen bepalen grotendeels de hechtsterkte van de geplaatste mortel. Het gebruik van te
  natte of te droge stenen kan tot een slechte hechting leiden.
- Hou er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins
  verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (hou er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
 omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve voegwerk) en verwijder dit staal voor de aanvang van het definitieve
 voegwerk.
- Controleer het nummer van de doorstrijk-/metselmortel en beoordeel de bestelde mortel voor verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Hou er rekening mee dat het vochtgehalte van de ondergrond (gevelsteen) erg bepalend is voor het uitdrogen en het
  kleurproces. Hierdoor kan je dus kleurverschillen hebben binnen eenzelfde vlak (vb. gevel die gedeeltelijk nat staat door regen
  of een ontbrekende afvoerpijp).
- Het reinigen van de afgewerkte gevel met een hogedrukreiniger is NIET aanbevolen.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be
- Vragen? Contacteer uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (
  0471/78.75.98 - )!