Voegmortel

Door de exclusieve "STOFARME" technologie (uniek in België) van de waterwerende voegmortel geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.

Foto voegmortel

De gebruiksklare "STOFARME" SEIFERT voegmortel is van Belgisch fabricaat en samengesteld uit uitgelezen grondstoffen, gedroogd en voorbereid in speciale ovens volgens de volgende formule:

- witte, gewassen, gerolde kwartskorrels met korrelopbous van 0,1 tot 0,6 mm
- fijngemalen kalksteen
- uitgezochte verpulverde kalk van min. 95 % calciumhydraat
- witte cement
- vochtwerende producten op basis van stearaten
- minerale kleurstoffen
- hulpstof tot het stofarm maken van de voegmortel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Seifert voegmortel is uitermate geschikt voor het voegen (alle voegtypes: platvol dichtgestreken voeg, platvol geborstelde voeg, terugliggende voeg, schaduwvoeg, ...) van gemetselde binnen- en buitenmuren in nieuwbouw of renovatie. Deze muren kunnen bestaan uit: bakstenen, gevelstenen, betonblokken, betonstenen en steenstrips.

Seifert voegmortel is NIET geschikt als bepleistering noch voor het voegen van vloeren en muren uit andere dan vermelde materialen (vb. grasdallen, synthetische harsen, ...).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het metselwerk dient stabiel, cohesief en stevig te zijn.
- Alle stof- en mortelresten uit de voegen verwijderen om een gezonde en zuivere ondergrond te verkrijgen.
- Voegdiepte min. 10 mm, voeghoogte tussen 8 en 12 mm.
- Na het optrekken van de nieuwe muur, min. 1 maand wachten om te voegen.
- Bij poreuze ondergronden en / of warme omstandigheden (o.a. droge wind, ...) is het aanbevolen om de stenen vooraf te
  bevochtigen (om verbranding te vermijden).
- Bescherm vlekgevoelige materialen (vb. glas, ramen, terras, dorpels, ...).
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Verwerkingstemperatuur: +3°C  tot +27°C.
- Max. gebruiksduur bij +20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en de verharding langer en
  werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en / of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en
  werken de pigmenten minder in de mortel.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren, ondooiende ondergronden of bij vorst- of regenrisico binnen de 48 uur, dit om de
  kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Niet voegen in volle zon en / of bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.
- Meng ± 75 % van uw zak voegmortel met 3 à 3,75 l. zuiver water (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak om
  kleurverschillen te vermijden).
  Voeg tijdens het mengen, bij voorkeur mechanisch gedurende min. 3 minuten, het restant van de voegmortel toe tot de
  gewenste homogene consistentie bekomen wordt.
  Bij handmatig mengen dienst minstens 5 min. intensief gemengd te worden.
- De aardvochtige mortel goed en vol aanbrengen, stevig aandrukken met een voegijzer zodat een compacte voeg ontstaat.
- GEEN zand of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren.
- Meng geen oude voegmortel met verse voegmortelspecie.
- Zodra de binding van de voegmortel is ingetreden, mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
- Steeds vlak per vlak afwerken om kleurverschillen (dooe een andere droogtijd van de mortel) te vermijden. De kleur van de
  voegmortel wordt medebepaald door de droogtijd van de mortel.
 
NABEHANDELING
- Bij warm weer en / of droge wind het gevoegde oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en kwaliteit te
  garanderen (de kleur wordt immers medebepaald door de droogtijd).
- Bescherm het voegwerk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de voegspecie wordt onttrokken, is waterbevochtiging nodig.
- Bescherm het voegwerk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de kwaliteit en
  de kleur te garanderen.
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en
  bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden echter wel voorkomen.
  wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het
  eindresultaat.
 
KENMERKEN
- Droge volumieke massa: 1900 kg/m3
- Druksterkte 28 dagen: > 15 N/mm2
- Buigtreksterkte 28 dagen: > 3 N/mm2
- Krimpsterkte na 28 dagen: 0,45 mm/m
- Vorstproeven: geen beschadiging na 28 cycli
(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een mortel aangemaakt
met een hoeveelheid water zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzing hierboven).
 
KLEUREN
Een zeer uitgebreid kleurenassortiment: meer dan 100 kleuren op voorraad (meer dan 1000 kleuren mogelijk!).
Op eenvoudige aanvraag maken wij ook andere kleuren (vanaf 100 kg). Voor de meest voorkomende stenen hebben wij een kleur op maat gemaakt: "toon-op-toon" (Klik in het hoofdmenu op "Merk" en daarna op "Vind hier uw toon-op-toonkleur"). U vindt onder "Merk" eveneens de "Meest gebruikte mortelkleuren".
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zakgoed van 25 kg.
 
MOD 50: ± 7,5 kg/m2
MOD 65: ± 7 kg/m2
MOD90: ± 6 kg/m2
 
(Opgelet: deze gegevens zijn louter informatief aangezien dit afhankelijk is van hoe diep de metselmortel uitgekrabd is en het gewenste resultaat).
 
BEWARING
1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIP
- Hou er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins
  verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve voegwerk) en verwijder dit staal voor de aanvang van het
  definitieve voegwerk.
- Controleer het nummer van de voegmortel en beoordeel de bestelde voegmortel voor verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Hou er rekening mee dat het vochtgehalte van de ondergrond (gevelsteen) erg bepalend is voor het uitdrogen van de mortel
  en het kleurproces. Hierdoor kunnen er dus kleurverschillen optreden binnen éénzelfde vlak (vb. een gevel die gedeeltelijk nat
  staat door regen of een ontbrekende afvoerpijp).
- Het reinigen van de gevoegde gevel met een hogedrukreiniger is NIET aanbevolen.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be
- Vragen? Contacteer ons vrijblijvend via telefoon (09/281.07.77) of e-mail ()