Lijmmortel

Door de exclusieve "STOFARME" technologie van de lijmmortel geniet men een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.
De gebruiksklare, industrieel vervaardigde waterwerende SEIFERT lijmmortel is bestemd voor het verlijmen van stenen met een voegdikte tussen 3 en 6 mm.
 
Foto lijmmortel

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SEIFERT lijmmortel is uitermate geschikt voor het verlijmen van zowel matig zuigende, normaal zuigende als sterk zuigende stenen (minder geschikt voor stenen uit klasse IW1 in periodes met zeer lange droogtijd door o.a. zeer hoge luchtvochtigheid, koudere weersomstandigheden,...) en betonelementen.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- De ondergrond moet proper, gezond, stof- en vorstvrij zijn.
- Bezanding van de stenen kan de aanhechting van de ondergrond verminderen.
- Bij sterk zuigende en / of droge stenen en / of warme omstandigheden (o.a. droge wind, ...) is het aanbevolen om de stenen
  24 uur voor de verwerking goed te bevochtigen (om verbranding te vermijden).
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Verwerkingstemperatuur: +3°C tot +27°C.
- Max. gebruiksduur bij +20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en
  werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en / of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en
  werken de pigmenten minder in de mortel.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen 48 uur; dit om de
  kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Niet verlijmen in volle zon en / of bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.
- Meng de lijmmortel (min. 3 minuten) bij voorkeur mechanisch in een dwangmenger met een roterende kuip* (of met een
  staafmixer gedurende min. 5 minuten) tot een homogene en klontervrije massa: 1 zak van 25 kg met ± 3,75 liter zuiver water
  tot de geschikte consistentie bekomen wordt (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak). De exacte hoeveelheid
  water is afhankelijk van de weersomstandigheden en de porositeit van de stenen.
- Lijmmortel kan aangebracht worden met behulp van een spuitzak, een mechanische pomp of de manuele mortelpomp van
  Seifert. De stenen moeten min. 3/4 bedekt zijn met lijmmortel.
- Niet gebruiken bij toepassingen onder water.
- Meng geen oude lijmmortel met verse lijmmortelspecie.
- Indien de binding van de mortel is ingetreden mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
 
 
Foto mortelpomp                       Foto Iperbet               Foto mech pomp
 
 
NABEHANDELING
- Wanneer er gevaar bestaat dat er teveel water aan de lijmmortel wordt onttrokken, is waterbevochtiging nodig.
- Bij warm weer en / of droge wind het oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en de kwaliteit te garenderen (de
  kleur wordt immers medebepaald door de droogtijd).
- Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- µescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de
  kwaliteit en de kleur te garanderen.
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en
  bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden wel voorkomen. Wij
  kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het
  eindresultaat.
 
KENMERKEN
- Buigtreksterkte 28 dagen: > 5 N/mm²
- Druksterkte 28 dagen: > 17N/mm²
- Aanvang binding in 20°C: 7 uren
- Einde binding in 20°C: 11 uren
(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een mortel aangemaakt
met een hoeveelheid water zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzing hierboven).
KLEUREN
Lijmmortel is verkrijgbaar in meer dan 200 kleuren, de meest gevraagde kleuren zijn op voorraad. Vanaf 100 kg maken wij ook andere kleuren.
Voor de meest voorkomende stenen hebben wij een kleur op maat gemaakt: "toon-op-toon"kleur (Klik op "Merk" en daarna op "Vind hier uw toon op toon kleuren"). Bovendien hebben wij een zeer korte productietermijn in geval de kleur niet op voorraad zou zijn. U vindt onze 21 meest gevraagde kleuren terug onder "Merk" en "Meest gebruikte mortelkleuren".
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zakgoed van 25 kg
 
± 4 kg/m²/mm dikte (voegdikte tussen 3 en 6 mm - Voorbeeld: 4 mm voegdikte = ± 16 kg/m²)
Er wordt hierbij geen rekening gehouden met ev. perforaties en frogs van de gevelstenen.
 
BEWARING
1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIP
- Door het gebruik van onze dwangmenger met roterende kuip blijft de mortel heel soepel en makkelijk verwerkbaar. De
  roterende kuip zorgt ervoor dat er geen luchtbellen mogelijk zijn bij het opzuigen van de mortel in onze manuele mortelpomp.
  Deze werkwijze is niet alleen minder arbeidsintensief maar ook kostenbesparend.
- De sterkte en de zuiging van de stenen bepalen grotendeels de hechtsterkte van de geplaatste mortel. Het gebruik van te
  natte of te droge stenen kan tot een slechte  hechting leiden.
- Bij gevelstenen met frogs (inkepingen, kuipjes) is het handiger om de frogs aan de bovenkant te plaatsen, zodat meteen
  visueel kan worden gecontroleerd of de uitsparingen voldoende gevuld zijn voor een perfect contact.
- Houd er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins
  verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve uit te voeren werk).
- Controleer het nummer van de lijmmortel en beoordeel de bestelde lijmmortel voor verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Houd er rekening mee dat het vochtgehalte van de ondergrond (gevelsteen) erg bepalend is voor het uitdrogen en het
  kleurproces. Hierdoor kunnen er dus kleurverschillen optreden binnen éénzelfde vlak (vb. gevel die gedeeltelijk nat staat door
  regen of een ontbrekende afvoerpijp).
- Het reinigen van de afgewerkte gevel met een hogedrukreiniger is NIET aanbevolen.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be
- Vragen? Contacteer uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (0471/78.75.98 -  - )!