Dunbedmortel

Door de exclusieve "STOFARME" technologie van de dunbedmortel geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.
 
De gebruiksklare, industrieel vervaardigde waterwerende SEIFERT dunbedmortel is bestemd voor het dunmetselen van stenen met een voegdikte tussen 4 en 8 mm

 Foto dunbedmortel

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SEIFERT dunbedmortel is uitermate geschikt voor het dunmetselen van zowel matig zuigende, normaal zuigende als sterk zuigende stenen (minder geschikt voor stenen uit klasse IW1 in periodes met zeer lange droogtijd door o.a. zeer hoge luchtvochtigheid, koudere weersomstandigheden,...) en betonelementen.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- De ondergrond moet proper, gezond, stof- en vorstvrij zijn.
- Bezanding van de stenen kan de aanhechting van de ondergrond verminderen.
- Bij sterk zuigende en / of droge stenen en / of warme omstandigheden (o.a. droge wind, ...) is het aanbevolen om de stenen
  24 uur voor de verwerking voldoende te bevochtigen (om verbranding te vermijden).
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Verwerkingstemperatuur: + 3°C tot + 27°C.
- Max. gebruiksduur bij +20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en
  werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en / of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en
  werken de pigmenten minder in de mortel.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen 48 uur; dit om de
  kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Niet dunmetselen in volle zon en / of bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.
- Meng de dunbedmortel (min. 3 minuten) bij voorkeur mechanisch in een dwangmenger met roterende kuip* (of met een
  staafmixer gedurende min. 5 minuten) tot een homogene en klontervrije massa: 1 zak van 25 kg met ± 3,75 liter zuiver water
  tot de geschikte consistentie bekomen wordt (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak zodat de kenmerken van
  de dunbedmortel niet kunnen beïnvloed worden). De exacte hoeveelheid water is afhankelijk van de weersomstandigheden
  en de porositeit van de stenen.
- Dunbedmortel kan aangebracht worden met behul van een truweel, een spuitzak, een mechanische pomp of de manuele
  mortelpomp van Seifert. De stenen moeten min. 3/4 bedekt zijn met dunbedmortel.
- Niet gebruiken bij toepassingen onder water.
- Meng geen oude dunbedmortel met verse dunbedmortelspecie.
- Indien de binding van de mortel is ingetreden mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
 
 
Foto mortelpomp                           Foto Iperbet                            Foto mech pomp
 
 
 * dwangmenger met roterende kuip en mortelpompen zijn ook bij ons verkrijgbaar.
 
 NABEHANDELING
- Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de dunbedmortel wordt onttrokken, is waterbevochtiging nodig.
- Bij warm weer en / of droge wind het oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en de kwaliteit te garanderen (de
  kleur wordt immers medebepaald door de droogtijd).
- Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiiengen te verminderen.
- Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de
  kwaliteit en de kleur te garanderen.
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en
  bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden wel voorkomen. Wij
  kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het
  eindresultaat.
 
KENMERKEN
- Buigtreksterkte 28 dagen: > 3 N/mm²
- Druksterkte 28 dagen: > 15 N/mm²
- Aanvang binding in 20°C: 7 uren
- Einde binding in 20°C: 11 uren
(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een mortel aangemaakt met
een hoeveelheid water zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzing hierboven)
 
KLEUREN
Dunbedmortel is verkrijgbaar in meer dan 200 kleuren, de meest courante kleuren zijn op voorraad.
Op eenvoudige aanvraag maken wij ook andere kleuren (vanaf 100 kg). Voor de meest voorkomende stenen hebben wij een kleur op maat gemaakt: "toon-op-toon" (Klik in het hoofdmenu  op "Merk" en daarna op  "Vind hier uw toon-op-toonkleur"). Bovendien hebben wij een zeer korte productietermijn in geval de kleur niet op voorraad zou zijn.
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zakgoed van 25 kg
 
± 4 kg/m²/mm dikte (voegdikte tussen 4 en 8 mm - Voorbeeld: 4 mm voegdikte = ± 16 kg/m²).
Er wordt hierbij geen rekening gehouden met ev. perforaties en frogs van gevelstenen.
 
BEWARING
1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstbrij bewaard.
 
TIP
- Door het gebruik van onze dwangmenger met roterende kuip blijft de mortel heel soepel en makkelijk verwerkbaar. De
  roterende kuip zorgt ervoor dat er geen luchtbellen mogelijk zijn bij het opzuigen van de mortel in onze manuele mortelpomp.
  Deze werkwijze is niet alleen minder arbeidsintensief maar ook kostenbesparend.
- De sterkte en de zuiging van de stenen bepalen grotendeels de hechtsterkte van de geplaatste mortel. Het gebruik van te
  natte of te droge stenen kan tot een slechte hechting leiden.
- Bij gevelstenen met frogs (inkepingen, kuipjes), is het handiger om de frogs aan de bovenkant te plaatsen, zodat meteen
  visueel kan worden gecontroleerd of de uitsparingen voldoende opgevuld zijn voor een perfect contact. 
- Houd er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins
  verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve uit te voeren werk).
- Controleer het nummer van de dunbedmortel en beoordeel de bestelde dunbedmortel voor verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Houd er rekening mee dat het vochtgehalte van de ondergrond (gevelsteen) erg bepalend is voor het uitdrogen en het
  kleurproces. Hierdoor kan je dus kleurverschillen hebben binnen eenzelfde vlak (vb. gevel die gedeeltelijk nat staat door regen
  of een ontbrekende afvoerpijp).
- Het reinigen van de afgewerkte gevel met een hogedrukreiniger is NIET aanbevolen.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be
- Vragen? Contacteer vrijblijvend uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (0471/78.75.98 -  - )