STRUCTUURKALEI (Minerale cementverf)

Voor een authentieke, ecologische, dikkere afwerking en bescherming van gevels, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Kenmerkend aan structuurkalei is zijn zandkorrelstructuur.

Door de exclusieve "STOFARME" technologie van de structuurkalei geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.
 
De "STOFARME" structuurkalei omvat volgens een bepaalde verhouding volgende elementen:
- Hydraulische kalk
- Gewassen krijt
- Witte cement (zeer beperkt)
- Gewassen, gerolde kwartskorrel
- Organische toeslagstoffen en minerale kleurstoffen
- Vochtwerende producten
- Hulpstof tot stofarm maken van de structuurkalei
 
Foto structuurkalei aangepast
 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Structuurkalei kan enkel geplaatst worden op een open, minerale en zuigende ondergrond (vb. kalk- en cementgebonden ondergronden, gevelstenen, steenstrips, ...)
Structuurkalei kan dus NIET geplaatst worden op o.a. acrylaatverven, metaal en hout.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- De ondergrond moet steeds proper en stabiel zijn.
  Proper: Alle mossen en algen moeten op voorhand verwijderd worden. Dit kan mechanisch, maar in de meeste gevallen
  worden deze muren behandeld met een mos- of algendodend middel indien nodig.
  Stabiel: Alle loszittende delen moeten verwijderd worden. Wanneer er na het verwijderen van de loszittende delen stukken van
  de voegen zijn verdwenen, dan moet het voegwerk voor het kaleien hersteld worden. Opgelet: na grote herstellingen van het
  voegwerk, is het aan te raden om 28 dagen te wachten alvorens te kaleien.
- Structuurkalei kan dikker aangebracht worden dan onze fijne kalei, waardoor plaatselijke voegholtes van enkele mm's
  dikte eventueel wel kunnen opgevuld worden.
- Bij een droge of zeer poreuze ondergrond is het aan te raden om op voorhand ons fixeermiddel "Fixopierre" te plaatsen
  (verhouding: 50 % zuiver water + 50 % Fixopierre). Het aanbrengen van ons fixeermiddel Fixopierre vergemakkelijkt de
  verwerkbaarheid van de structuurkalei (makkelijker uitsmeren van de kalei). Een ander voordeel van het vooraf behandelen, is
  dat de ondergrond homogener zal zijn waardoor de kans op extreme kleurverschillen vermindert. Bovendien is het risico op
  verbranding van de kalei kleiner. Verbruik bij fixeren: 10 l. Fixopierre en 10 l. water = ± 100 m² (afhankelijk van de
  porositeit).
- In sommige gevallen (bij een zeer droge ondergrond, warm weer of felle wind) is het ook aanbevolen om op voorhand de
  ondergrond te benevelen. Dit vergemakkelijkt de verwerking van de structuurkalei omdat anders het vocht uit het
  kaleimengsel onmiddellijk opgezogen wordt door een te droge ondergrond. Het vooraf benevelen biedt nog bijkomende
  voordelen, nl. de overgangen blijven langer verwerkbaar en er ontstaan ook minder hechtingsproblemen. Dit
  bevochtigingsproces kan in 2 fases gebeuren: de muur kan de avond ervoor heel goed bevochtigd worden met een tuinslang.
  De dag zelf, voor het kaleien, kan de muur opnieuw lichtjes beneveld worden. In sommige gevallen is enkel de laatste fase
  nodig.
- Plak alle niet te behandelen delen (ramen, deuren, poorten, ...) af aangezien het risico op spatten groot is tijdens het kaleien.
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Structuurkalei kan aangebracht worden met een blokborstel (verkrijgbaar bij Seifert).
- Maximum gebruiksduur bij +20°C: ± 2 uur na het aanmaken.
- Gebruikstemperatuur: van +3°C tot +27°C.
- Door vermenging met water verkrijgt men een kaleiverf. Er is geen specifieke verhouding tussen het kaleipoeder en het zuiver
  aanmaakwater; deze is afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat. Algemeen kan men stellen dat na
  vermenging met water een consisistentie moet bekomen worden zoals een verf. In de praktijk is dit meestal tussen de 10 en
  12,5 liter zuiver water per zak van 25 kg.
- Vermijd absoluut rechte overgangen want bij te vlugge droging van de structuurkalei blijven deze overgangen zichtbaar.
- Nadat de 1ste laag is aangebracht, kunnen er hier en daar kleurverschillen merkbaar zijn. Dit komt door verschillen in
  droogtijd (sommige stenen zuigen meer dan andere). Het op voorhand fixeren met Fixopierre zal ervoor zorgen dat de
  kleurverschillen minder zijn. Wanneer de 1ste laag volledig is uitgedroogd (meestal 1 dag later), kan de 2de laag aangebracht
  worden. Deze eindlaag is heel belangrijk want deze bepaalt het uiteindelijk resultaat. Bij het aanbrengen mag de
  structuurkalei  niet te vlug uitdrogen (overgangen blijven anders goed zichtbaar). Om dit te verhelpen, kan de muur
  voorbeneveld worden om de droogtijd van de structuurkalei te verlengen.

 

KLEUREN

Structuurkalei is verkrijgbaar in 4 standaardkleuren (3000, 3001, 3002 en 3003), andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag vanaf 25 kg.


STRUCTUUR 3000 3001

 

STRUCTUUR 3002 3003

 

VERPAKKING EN VERBRUIK

Zak van 25 kg.

Gemiddeld verbruik: 2 à 3 kg/m² voor 2 lagen (afhankelijk van de ondergrond).
Hoe gelijkmatiger de ondergrond, hoe minder structuurkalei er zal nodig zijn. Hoe onefferer en poreuzer de ondergrond, hoe hoger het verbruik zal zijn. Structuurkalei kan dikker aangebracht worden dan onze fijne kalei.
 
BEWARING
1 jaar na factuurdatum, in originele gesloten verpakking op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIPS
- Hou er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten om druktechnische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins
  verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (hou er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve kaleiwerk) en verwijder dit staal voor de aanvang van het definitieve
  kaleiwerk.
- Nooit kaleien bij (slag)regen binnen de 48 uur.
- Hoge temperaturen zijn nefast voor de kwaliteit van de structuurkalei (te vlugge uitdroging waardoor de structuurkalei niet
  volledig uitgehard is).
- Niet aanbrengen op bevroren, ontdooiende en uitdruipende ondergronden.
- Nooit kaleien bij vorst (ook nachtvorst) binnen 72 uur. Anders zal de kaleilaag onherroepelijk beschadigd worden.
- Vermijd kaleien in de volle zon. Indien dit toch gebeurt, zal het water te vlug verdampen zodat het openstrijken van de
  structuurkalei - vooral op de overgangen - moeilijk zal worden.
- Bij het aanmaken van de structuurkalei zal de kleur veel donkerder lijken dan uw oorspronkelijke kleurkeuze. De juiste kleur is
  pas zichtbaar na uitdroging van de structuurkalei.
- Nooit kaleien op een te natte ondergrond, dit om grote vochtplekken te voorkomen.
- Aangezien structuurkalei een ademend product is, zal de kleur van de structuurkalei ook veranderen bij regen. Indien u
  dit niet wenst, kan u deze kleurveranderingen vermijden door het achteraf plaatsen van een vochtwerend oppervlaktemiddel,    nl. "238 Hydroresist" (bij Seifert verkrijgbaar).
- Een gekaleide muur heeft geen egaal maar een gewolkt uitzicht omdat structuurkalei dampdoorlatend is. Deze
  kleurschakeringen bestaan niet bij het gebruik van niet-ademende verven (vb. acrylaatverf).
- Om kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden te vermijden, steeds vlak per vlak afwerken.
- Eventuele haarscheurtjes of barstjes zijn meestal te wijten aan een te droge ondergrond, te vlugge droging van de
  structuurkalei of een veel te dik aangebrachte laag structuurkalei.
- Reken uw verbruik correct uit, want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be
- Vragen? Contacteer ons vrijblijvend via telefoon (09/281.07.77) of e-mail ()