FIJNE KALEI (Minerale cementverf)

Voor een authentieke, ecologische, fijne afwerking en bescherming van gevels, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.
Door de exclusieve "STOFARME" technologie van de fijne kalei geniet men een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.
 
De "STOFARME" SEIFERT fijne kalei omvat volgens een bepaalde verhouding volgende elementen:
- Witte cement
- Hydraulische kalk
- Gewassen krijt
- Minerale kleurstoffen
- Vochtwerende producten
- Hulpstof tot het stofarm maken van de kalei
 
 
 Afbeelding kalei kaleiconcept 021
 
 
 TOEPASSINGSGEBIEDEN
Fijne minerale kalei kan enkel geplaatst worden op een open, minerale en zuigende ondergrond (vb. kalk- en cementgebonden ondergronden, gevelstenen, steenstrips, ...).
Fijne kalei kan dus NIET geplaatst worden op o.a. acrylaatverven, metaal en hout.
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
- De ondergrond moet steeds proper en stabiel zijn.
  Proper: Alle mossen en algen moeten op voorhand verwijderd worden. Dit kan mechanisch, maar in de meeste gevallen
  worden deze muren behandeld met een mos- of algendodend middel indien nodig.
  Stabiel: Alle loszittende delen moeten verwijderd worden. Wanneer er na het verwijderen van de loszittende delen stukken van
  de voegen zijn verdwenen, dan moet het voegwerk voor het kaleien hersteld worden. Opgelet: na grote herstellingen van het
  voegwerk is het aan te raden om 28 dagen te wachten alvorens te kaleien.
- Voegholtes van enkele mm's dikte kunnen nooit opgevuld worden met fijne kalei. Indien de fijne kalei te dik aangebracht
  wordt, bestaat het risico op barstvorming. Onze structuurkalei kan hierbij een oplossing bieden omdat deze dikker kan
  aangebracht worden.
- Bij een droge of zeer poreuze ondergrond is het altijd aan te raden om op voorhand ons fixeermiddel "Fixopierre" te plaatsen
  (verhouding: 50 % zuiver water + 50 % Fixopierre). Het aanbrengen van ons fixeermiddel Fixopierre vergemakkelijkt de
  verwerkbaarheid van de fijne kalei (makkelijker uitsmeren van de kalei).
  Een bijkomend voordeel van het vooraf behandelen is dat de ondergrond homogener zal zijn waardoor de kans op extreme
  kleurverschillen vermindert. Bovendien is het risico op verbranding van de fijne kalei kleiner.
  Verbruik bij fixeren: 10 l. Fixopierre en 10 l. water = ± 100 m² (afhankelijk van de porositeit)
- In sommige gevallen (bij een zeer droge ondergrond, warm weer of felle wind), is het ook aanbevolen om op voorhand de
  ondergrond te benevelen. Dit vergemakkelijkt de verwerking van de kalei omdat anders het vocht uit het kaleimengsel
  onmiddellijk opgezogen wordt door een te droge ondergrond. Het vooraf benevelen biedt nog bijkomende voordelen, nl. de
  overgangen blijven langer verwerkbaar en er ontstaan ook minder hechtingsproblemen. Dit bevochtigingsproces kan in 2 fases
  gebeuren: de muur kan de avond ervoor heel goed bevochtigd worden met een tuinslang. De dag zelf, voor het kaleien, kan
  de muur opnieuw lichtjes beneveld worden. In sommige gevallen is enkel de laatste fase nodig.
- Plak alle niet te behandelen delen (ramen, deuren, poorten, ...) af aangezien het risico op spatten groot is tijdens het kaleien.
 
VERWERKING EN GEBRUIK
- Fijne kalei kan aangebracht worden met een blokborstel of met een spuitpistool (voor grotere werken). Beide zijn bij Seifert
  verkrijgbaar.
- Maximum gebruiksduur bij +20°C: ± 2 uur na het aanmaken.
- Gebruikstemperatuur: van +3°C tot +27°C.
- Door vermenging met water verkrijgt men een kaleiverf. Er is geen specifieke verhouding tussen het kaleipoeder en het zuiver
  aanmaakwater, deze is afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat. Algemeen kan men stellen dat na
  vermenging met water een consistentie moet bekomen worden zoals een verf. In de praktijk is dit meestal 2 liter Fixopierre (2
  liter wordt steeds gratis meegegeven bij aankoop van 25 kg fijne kalei) EN ± 15 liter water per zak van 25 kg; dus in totaal
  ± 17 liter vloeistof. Fixopierre is een product dat de aanhechting bevordert en de fijne kalei nog steeds 100 % laat ademen.
- Vermijd absoluut rechte overgangen want bij te vlugge droging van de kalei blijven deze overgangen zichtbaar.
- Nadat de 1ste laag is aangebracht, kunnen er hier een daar verschillen merkbaar zijn. Dit komt door verschillen in droogtijd
  (sommige stenen zuigen meer dan andere). Het op voorhand fixeren met Fixopierre zal ervoor zorgen dat de kleurverschillen
  minder zijn.
  Wanneer de 1ste laag volledig is uitgedroogd (meestal 1 dag later), kan de 2de laag aangebracht worden. Deze eindlaag is
  heel belangrijk en bepaalt het uiteindelijk resultaat. Bij het aanbrengen mag de fijne kalei niet te vlug uitdrogen (overgangen
  blijven anders goed zichtbaar). Om dit te verhelpen, kan de muur voorbeneveld worden om de droogtijd van de fijne kalei te
  verlengen.
- Het eindresultaat kan beïnvloed worden door verschillende klimatologische omstandigheden en door de porositeit van de
  ondergrond, daarom is het aangeraden om steeds vlak per vlak af te werken.
- Kalei kan nog meer vochtwerend gemaakt worden door bij het aanmaken van de kalei 350 ml. 322 Lankofuge Masse (bij
  Seifert verkrijgbaar) toe te voegen per zak van 25 kg fijne kalei. Dit product beperkt ook de vorming van uitbloeiingen en
  salpeter.
 
NABEHANDELING

Indien de kaleilagen toch te vlug uitdrogen, is het aanbevolen om de gekaleide muren ook achteraf lichtjes te benevelen om de droogtijd van de fijne kalei te verlengen. Bij hoge temperaturen of felle wind moet dit benevelingsproces achteraf enkele keren herhaald worden. Dit is belangrijk voor de duurzaamheid, de kleur van de kaleiverf en vermindert de kans op scheurvorming.

KLEUREN

Fijne minerale kalei is verkrijgbaar in 10 standaardkleuren, andere kleuren reeds per zak van 25 kg verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag.

KALEI 001    KALEI 002

KALEI 003    KALEI 004

KALEI 0222    KALEI 0232

KALEI 0237    KALEI 0267

KALEI 0294    KALEI 0379

 OPGELET: ALLE VOORGESTELDE KLEUREN ZIJN OM DRUK-TECHNISCHE REDENEN LOUTER TER INFORMATIE EN VERBINDEN ONZE FIRMA GEENSZINS.
WE HEBBEN ENKEL DE BEDOELING EEN OVERZICHT TE GEVEN VAN DE KLEURMOGELIJKHEDEN BINNEN ONS GAMMA.
 
 
VERPAKKING EN VERBRUIK
Zakgoed van 25 kg.
 
Gemiddeld verbruik: ± 1 kg/m² voor 2 lagen.
Hoe gelijkmatiger de ondergrond, hoe minder fijne kalei er zal nodig zijn. Hoe oneffener en poreuzer de ondergrond, hoe hoger het verbruik zal zijn. Zorg er wel voor dat de fijne kalei niet te dik wordt aangebracht, want dit vergroot de kans op haarscheuren. Onze structuurkalei kan wel dikker aangebracht worden.
 
BEWARING
1 jaar na factuurdatum, in originele gesloten verpakking op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.
 
TIPS
- Hou er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten op deze technische fiche om druk-technische redenen louter indicatief zijn
  en onze firma geenszins verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (hou er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische
  omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve kaleiwerk) en verwijder dit staal voor de aanvang van het definitieve
  kaleiwerk.
- Nooit kaleien bij (slag)regen binnen de 48 uur.
- Hoge temperaturen zijn nefast voor de kwaliteit van de kalei (te vlugge uitdroging waardoor de kalei niet volledig uitgehard
  is).
- Niet aanbrengen op bevroren, ontdooiende en uitdruipende ondergronden.
- Nooit kaleien bij vorst (ook nachtvorst) binnen 72 uur. Anders zal de kaleilaag onherroepelijk beschadigd worden.
- Vermijd kaleien in de volle zon. Indien dit toch gebeurt, zal het water te vlug verdampen zodat het openstrijken van de fijne
  kalei - vooral op de overgangen, moeilijk zal worden, met bijkomend risico op haarscheuren.
- Bij het aanmaken van de fijne kalei zal de kleur veel donkerder lijken dan uw oorspronkelijke kleurkeuze. De juiste kleur is
  pas zichtbaar na uitdroging van de kalei.
- Nooit kaleien op een te natte ondergrond, dit om grote vochtplekken te voorkomen.
- Aangezien fijne kalei een ademend product is, zal de kleur van de kalei ook veranderen bij regen. Indien u dit niet wenst,
  kan u deze kleurveranderingen vermijden door het achteraf plaatsen van een vochtwerend oppervlaktemiddel,  nl. 238
  Hydroresist (bij Seifert verkrijgbaar).
- Een gekaleide muur heeft geen egaal, maar een gewolkt uitzicht omdat kalei dampdoorlatend is. Deze kleurschakeringen
  bestaan niet bij het gebruik van niet-ademende verven (vb. acrylaatverf).
- Om kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden te vermijden, steeds vlak per vlak afwerken.
- Eventuele haarscheurtjes of barstjes zijn meestal te wijten aan een te droge ondergrond, te vlugge uitdroging van de kaleiverf
  of een te dik aangebrachte laag kaleiverf. Daarom is het aangewezen om bij een ruwe of niet-homogene ondergrond onze
  structuurkalei te gebruiken.
- Reken uw verbruik correct uit, want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www. seifert.be
- Vragen? Contacteer ons vrijblijvend via telefoon (09/281.07.77) of e-mail ()