Wettelijke vermeldingen

De website www.seifert.be (hierna "site" genoemd) behoort volledig en exclusief toe aan Sika Belgium nv.

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent

Ondernemingsnummer: 0402.007.392

Maatschappelijke zetel: Venecoweg 37 - 9810 Nazareth (Filiaal Seifert: Industriepark 18 - 9031 Drongen)

B.T.W.-nummer: BE 0402.007.392

Telefoon: 09/281.07.77

E-mail:

Verantwoordelijke publicatie website: Dean D'haese

Ontwikkeling en onderhoud:

MAC2, La Webintelligence

60 Rue du Rendez-vous - 75012 PARIS - FRANCE

Tel.: 09 52 500 530

E-mail:

Website: http://www.webintelligence.fr

Herkomst foto's: Seifert

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang en beschikbaarheid

Toegang tot deze site is gratis en continu verzekerd, behalve in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten de controle van Sika Belgium nv, en onder voorbehoud van ev. pannes, technische interventies, onderhoud en nodige vernieuwingen voor het goed functioneren van de site. De site is onderhevig aan veranderingen en wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

De gebruiker van de site erkent:

- te beschikken over de compententie en nodige middelen om de website te openen en te gebruiken;

- de gebruikte configuratie van de computer op virussen te hebben gecontroleerd en dat deze in perfecte staat kan functioneren, en;

- notie heeft genomen van de wettelijke vermeldingen en zich engageert om deze te respecteren.

Ontheffing van aansprakelijkheid

Sika Belgium nv heeft alle stappen ondernomen om de betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op haar site te waarborgen.

De verstrekte informatie op deze site kan bovendien enkel beschouwd worden als een voorstel tot aan- of verkoop. De voorgestelde producten, procedures en programma's op deze site kunnen niet in alle landen voorgesteld worden.

Sika Belgium nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die opgetreden zijn op deze site, technische problemen, interpretatie van gepubliceerde informatie en gevolgen van hun toepassing. Daaruitvolgend erkent de gebruiker om deze informatie onder zijn eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.

De op deze site vermelde links naar andere websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Sika Belgium nv wat de inhoud van deze sites betreft en de websites naar welke nieuwe links op  deze sites verwijzen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De algemene structuur alsook de software, teksten, beelden (al dan niet animatie), geluiden, gebruiksaanwijzingen, tekeningen, database en alle andere elementen waaruit deze site is opgebouwd zijn exclusieve eigendom van Sika Belgium nv.

De op deze site geplaatste hyperlinks naar andere bronnen op het internet, in het bijzonder deze naar onze partners, zijn geplaatst na voorafgaande toestemming. Niemand mag deze hyperlinks in de richting van deze sites gebruiken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Sika Belgium nv.

 

BEHANDELING VAN NOMINATIEVE GEGEVENS

Wij nodigen de gebruiker uit om hieromtrent de rubriek "Privacybeleid" te raadplegen onderaan de pagina van deze site.

 

TOEPASSELIJK RECHT - OPLOSSING VAN CONFLICTEN

De inhoud van deze site valt onder het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de inhoud van deze site zal behandeld worden door de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Sika Belgium nv dankt u om alle eventuele verzoeken, verzuimen, fouten of verbeteringen door te sturen naar de webmaster van deze website via .